domingo, 21 de febrero de 2010

Segon dia de pràctiques

16/02/2010

Avui es celebrava carnaval a l'escola i els nins de infantil i primer cicle de primària farien una rueta al voltant de l'escola. A mi em va fer molta il·lusió anar disfressada com els nins i anar amb ells a la rua, encara que tenia un poc de vergonya. Com hi havia musica, em vaig animar i vaig ballar un poquet amb els nins.

Català i matemàtiques.

Igual que els dilluns, la classe es desdobla i una meitat es va a un altra classe amb un altra professora. Els alumnes varen fer deures i després la mestra els va corregir a la pissarra, així no ha de corregir a cada nin per separat, manté als nins ocupats i afavoreix l'autonomia. Així encara molts de nins no copien bé el resultat i per això la mestra fa revisió de llibreta.
La mestra va haver d’anar a fer fotocòpies i l’encarregat de fer silenci va anar a la pissarra a apuntar a qui parlés. Això de posar encarregats és molt efectiu per el bon comportament, ja que als nens els hi agrada ser encarregats i així es tornen més responsables. Quan ha arribat la mestra, els nins han fet problemes entre tots amb l’ajuda de la mestra. Com els problemes eren un poc difícils la mestra creia oportú guiar un poc als nins fins que ho fessin tot sols (Zona de Desenvolupament Pròxim de Vygotsky).
Després va explicat la diferència entre línea recta i corba i els nins havien de dir objectes de la classe que fessin línea recta i corba. A continuació la mestra ha explicat el que era una línea poligonal i els nins varen haver de sortir a dibuixar una línea poligonal a la pissarra. Com la mestra combina conceptes teòrics amb la pràctica els nens aprenen amb més rapidesa. Quan els nins es fan una imatge d’un concepte és molt més fàcil que el memoritzin que si simplement reben una explicació oral. Finalment, la mestra va posar deures per fer a classe i, qui no els acabés, a casa.

Coneixement del medi

La mestra va fer llegir als nins una lectura sobre el desert. Cada nin llegia fins al primer punt i desprès es canviava de nin. La mestra apuntava com llegien els nins al seu quadern. Quan acabaren la lectura, els nins havien de contestar a unes preguntes que lis feia la mestra relacionades amb la lectura que havien fet. Crec que és molt important que la mestra demani preguntes relacionades amb la lectura, ja que molts nens no entenen algunes paraules, però no diuen res. Així si la mestra fa preguntes els nins poden aclarir aquests dubtes. Finalment la mestra posa deures del llibre per fer a classe i avisa als alumnes que dijous farà un control sobre el tema de l’aigua.

Castellà- 2nB

Tenia curiositat en saber perquè la mestra no feia la classe de castellà als alumnes de primer i em va dir que si una mestra para diferents llengües als nins, no tindran clar en quina llengua parlar-li. Així la tutora sols els parla castellà, la mestra de castellà els parla castellà i la mestra d’anglès sols els parla en anglès. Així els nins relacionen cada mestra amb una llengua i parles les tres. A la classe de castellà els nins han repassat la regla de la ge i la jota. La mestra va fer columnes segons si era ja,jo,ju, je/ge o ji/gi i les nins havien de dir paraules i dir amb quina lletra s’escrivia. Altra vegada la mestra reforça el que ha ensenyat amb preguntes. Finalment, la mestra va posar deures per fer a classe en silenci. Quan els nins acabaven els deures anaven a la taula de la mestra perquè els corregeixi.

Reunió amb la coordinadora a la tarda

Aquell dia m'havia de reunir amb la coordinadora per parlar de les meves pràctiques, així que com havia d'omplir un annex de la memòria amb informació sobre els documents del centre varem acordar un dia perquè jo vegès els documents. Després em va dir que em va explicar les fases de les pràctiques: observació, cooperació i intervenció. Així aniria apropant-me poc a poc als nins. També em va dir que em preparès una unitat didàctica per fer sessions a l'última setamana de pràctiques. Em va fer molta il·lusió saber que podria fer sessions senceres i no sols petites intervencions.
Després de parlar amb la coordinadora, m'he reunit amb la meva tutora de pràctiques i amb altra professora. Com les dues són mestres de primer, han parlat sobre com evolucionen els alumnes, com van de temps respecte al temari i si ha hagut cap problema en particular. A continuació, han fet entre les dos els exàmens de català i matemàtiques. Em pareix molt important la comunicació entre les mestres dels diferents cicles, ja que aquesta és crucial per el correcte transcurs del curs escolar. A més la meva tutora m'ha explicat que si hi ha molta diferencia entre els temes d'una classe i una altra, els pares es queixen. Per tant les mestres han d'estar en constant comunicació per assegurar-se de que van per els mateixos temes i fan els mateixos exàmens.

No hay comentarios:

Publicar un comentario